Cennik

Ceny podane w polskich złotych, wartości brutto. W skład usługi odzyskiwania danych wchodzi analiza.

Analiza

  • wstępna - 0
  • dysku twardego (HDD) - w pakiecie z odzyskaniem danych - 0, poza pakietem - od 500

Odzyskiwanie danych

- z dysku twardego

Uszkodzenia

  • logiczne - od 400
  • sprzętowe (mechaniczne, elektryczne, techniczne) - od 1500

- z macierzy RAID 

 Uszkodzenia

  • logiczne - od 1500
  • sprzętowe - indywidualnie